Ilsevdk8 » Hoofdpagina » Welkom!
Ilsevdk8: Informatie van A tot Z

Nieuwe artikelen van Ilsevdk8

Vrijheidsbenemende dwangmiddelen

Vrijheidsbenemende dwangmiddelen worden gebruikt in de wereld van het strafrecht. De vrijheidsbenemende dwangmiddelen staan beschreven in het Wetboek van Strafvordering. Vrijheidsbenemende dwangmiddel…
PGO: probleemgestuurd onderwijs

PGO: probleemgestuurd onderwijs

Probleemgestuurd onderwijs is een vrij nieuwe leermethode die georganiseerd wordt door het houden van bijeenkomsten waarin probleemstellingen of casussen worden voorgelegd. Deze leermethode vereist ee…
Schrijf mee!